Categories
Health News

เครื่องมือวินิจฉัยโรคไตในเด็กในระยะเริ่มต้น

การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับการลุกลามของโรค เทคนิคใหม่ในการวิเคราะห์ถุงน้ำนอกเซลล์ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นโครงสร้างทรงกลมระดับนาโนที่ได้จากเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางชีวภาพหลายอย่าง ในตัวอย่างปัสสาวะจะระบุการเปลี่ยนแปลงในไตได้เร็วกว่าวิธีการทั่วไปและยังทำนายการลดลงของการทำงานของไตได้อีกด้วย

ทีมงานของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาตัวอย่างปัสสาวะจากเด็กที่มีหรือไม่มีโรคไตวายเรื้อรัง พวกเขาพบว่าขนาดและปริมาณของ uEV เปลี่ยนไปตามการทำงานของไตที่ลดลง การพิสูจน์แนวคิดนี้สามารถช่วยในการพัฒนาการตรวจปัสสาวะแบบใหม่ที่สามารถตรวจจับโรคได้เร็วกว่า รวมทั้งการพัฒนาการทดสอบที่คล้ายกันสำหรับโรคอื่นๆ ไตเป็นระบบกรองที่สำคัญของร่างกาย อวัยวะขนาดเท่ากำปั้นรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยหน่วยกรองขนาดเล็กหลายล้านหน่วยที่เรียกว่า เนฟรอน ซึ่งทำงานอย่างหนักเพื่อให้เลือดของเราปลอดจากของเสีย น่าเสียดายที่ 9% ของประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคไตเรื้อรัง (CKD) และจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ CKD เกิดขึ้นเมื่อไตได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากวิถีชีวิต โรคที่สืบทอดมาแต่กำเนิด หรือการบาดเจ็บ หลายคนจะไม่มีอาการรุนแรง และไม่ขอความช่วยเหลือ จนกว่าอาการจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเนฟรอนที่เสียหายขึ้นใหม่ทั้งหมด ยิ่งวินิจฉัยได้เร็วเท่าไรผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น