Categories
News

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการจัดฟันเด็ก

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการจัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่ามีความสำคัญมาก และพ่อแม่ผู้ปกครองทีหน้าที่ที่จะคอยเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูก เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง ควรที่จะปลูกฝังให้เด็กใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย

Categories
News

เด็กที่มีช่องฟันห่าง สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเด็ก ?

เด็กที่มีช่องฟันห่าง สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเด็ก ? สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เพราะเด็กในวัยที่ยังมีฟันน้ำนมอยู่นั้น พ่อแม่จะต้องระวังในเรื่องของของการเกิดฟันผุของลูก เพราะเด็กในวัยที่ยังมีฟันน้ำนม ไใควรที่จะมองข้าม เพราะถ้าหากเกิดฟันผุและสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควรอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาในเรื่องสุขภาพฟันในอนาคตได้

Categories
News

จัดฟันบางนา: ความเกี่ยวเนื่องเพิ่มความรุนแรง ระหว่าง “โรคเบาหวาน” และ “โรคปริทันต์”

จัดฟันบางนา: ความเกี่ยวเนื่องเพิ่มความรุนแรง ระหว่าง “โรคเบาหวาน” และ “โรคปริทันต์” อย่างที่หลายๆท่านทราบกันมาบ้างแล้วว่า “โรคเบาหวาน” มีความเกี่ยวเนื่องกับโรคต่างๆในช่องปากหลายอย่าง ก่อให้เกิดโรครุนแรงต่างๆในช่องปากเป็นอย่างมาก

Categories
News

จัดฟันในเด็ก แก้อาการฟันแท้หาย เจ็บหรือไม่

จัดฟันในเด็ก แก้อาการฟันแท้หาย เจ็บหรือไม่ เด็กหลายคนอาจจะมีความกลัวที่จะเข้ารับการตรวจฟัน ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะความกลัวเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยโดยเฉพาะในวัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกลัวความเจ็บปวด กลัวคนแปลกหน้า ความกลัวกับสถานการณ์ ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยประสบมาก่อน ซึ่งสาเหตุของความกลัวนั้นบางครั้งยากที่จะอธิบาย แต่ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เด็กเกิดความกลัวต่อหมอฟันหรือการรักษาทางทันตกรรมได้ เช่น ประสบการณ์การพบแพทย์ในอดีต