Categories
News

การเลือกสถานที่ให้เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่

การเลือกสถานที่ให้เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ ในเรื่องของสถานที่ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการจัดเลี้ยง ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่การเลือกสถานที่นั้น เราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเหมะสมกับรูปแบบของการจัดเลี้ยง รวมไปถึงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการจัดงาน เครื่องดื่มอาหาร และความบันเทิงต่างๆก็จะต้องเตรียมให้เหมาะสมกับสถานที่การจัดงาน

Categories
News

เมนูอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วย Long COVID เน้น 3 อย่าง ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เมนูอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วย Long COVID เน้น 3 อย่าง ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ลองโควิด (Long COVID) หรือ Post COVID-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งอาการ Long COVID มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง

Categories
News

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีผู้สูงวัย

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีผู้สูงวัย กาลเวลา เปลี่ยนแปลงไปไม่มีวันหยุด เช่นเดียวกับ สุขภาพที่เสื่อมถอย ในยามชรา ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายมีความเสื่อมถอยมาเยือน มากที่สุดกว่าวัยอื่นๆ การเลือก อาหารสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย ให้มีสุขภาพที่ดี และอยู่กับลูกหลานด้วยความสุข

Categories
News

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต เป็นผู้ป่วยท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือการทำงานของระบบร่างกายอาจจะล้มเหลวได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั่วไป เราต้องระมัดระวังในทุกเรื่องอยู่แล้ว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการรักษาหรือหัตการอยู่ตลอด เช่นผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น